คลิกที่นี้เพื่อไปเว็บไซต์ใหม่ของเรา

วิธีการใช้ที่ตรวจครรภ์

หลังจากที่คุณได้อ่านและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วกับหัวข้อต่างๆ เช่น  เมื่อไหร่ถึงจะตรวจการตั้งครรภ์  หรือ  สิ่งที่ผู้ตรวจควรรู้ก่อนใช้ที่ตรวจครรภ์แล้ว ที่นี้ก็จะมาถึงวิธีการใช้ที่ตรวจครรภ์กันบ้างแล้ว  แต่ท่านใดที่ยังไม่ได้อ่านบทความดังกล่าวผมอยากให้สละเวลาอ่านทำความเข้าใจก่อนนะครับ

เพื่อประสิทธิภาพและความแม่นยำของการตรวจครรภ์ท่านควรอ่านหัวนี้ก่อนอย่างยิ่งนะครับ
>>> สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้ที่ตรวจครรภ์

>>> ทำไมคุณควรซื้อที่ตรวจครรภ์กับเว็บไซต์ของเรา


วิธีการใช้ที่ตรวจครรภ์แบบต่างๆ
ที่ตรวจครรภ์นั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ซึ่งการแบ่งนี้แบ่งออกตามลักษณะของวิธีการใช้

1.    ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม
2.    ที่ตรวจครรภ์แบบหยด
3.    ที่ตรวจครรภ์แบบผ่าน

ซึ่งผมจะอธิบายแยกเป็นหัวข้อให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจดังนี้

ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม

     หากท่านได้ซื้อที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม  สิ่งที่ท่านเห็นเมื่อท่านแกะออกจากกล่องก็คือ
-    คู่มือ  (ควรอ่านให้ละเอียดทุกบรรทัดก่อนการใช้งาน)
-    ถาดพลาสติกเอาไว้ใส่ปัสสาวะ
-    เครื่องมือตรวจครรภ์ซึ่งจะถูกห่อไว้  (ควรแกะใช้เมื่อพร้อมทดสอบเท่านั้น) ซึ่งชุดทดสอบนั้นจะเป็นกระดาษที่มีแทบสี

รูปตัวอย่างที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม


วิธีการใช้  คือ  นำปัสสาวะที่เราเก็บมาทดสอบใส่ถาด แล้วก็นำชุดตรวจตั้งครรภ์จุ่มลงไปในถาดเก็บปัสสาวะข้างต้น  ส่วนระดับว่าจุ่มลงไปขนาดไหนและให้จุ่มเป็นเวลานานเท่าไรให้อ่านจากคู่มือประกอบครับ เพราะแต่ละยี่ห้อจะทำไม่เหมือนกัน ดังนั้นผมขอย้ำรอบที่เท่าไรไม่รู้นะครับว่า ก่อนการใช้ให้อ่านคู่มือให้เข้าใจก่อน


ที่ตรวจครรภ์แบบหยด

      สิ่งที่ท่านจะได้จากการแกะกล่องออกมาคือ
-    คู่มือ (ควรอ่านให้ละเอียดก่อนใช้)
-    ถาดพลาสติกสำหรับใส่ปัสสาวะเพื่อรอทดสอบ
-    ชุดตรวจครรภ์ที่บรรจุอยู่ในซอง (ควรแกะออกจากซองเมื่อพร้อมทดสอบ)  ซึ่งซองนี้จะมีหลอดสำหรับดูดปัสสาวะอยู่ด้วย

รูปตัวอย่างที่ตรวจครรภ์แบบหยด

วิธีการใช้  คือ  ให้นำปัสสาวะของท่านเก็บไว้ที่ถาดทดสอบ  จากนั้นให้นำหลอดดูดๆปัสสาวะจากถาดแล้วหยดลงไปที่ชุดตรวจตั้งครรภ์    จากนั้นก็รออ่านผลได้เลย  จำนวนของการหยดและเวลารอผลการทดสอบนั้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อของที่ตรวจครรภ์ด้วย


ที่ตรวจครรภ์แบบผ่าน
      อันนี้เป็นแบบสุดท้ายที่ค่อนข้างสะดวกต่อการใช้งานมากครับ  แต่ราคาจะสูงกว่าทุกแบบ บางท่านอาจจะงง  ที่ตรวจครรภ์แบบผ่านเป็นอย่างไร  ถ้าจะบอกให้เห็นภาพก็คือที่ตรวจครรภ์ที่มีด้ามจับยาวหน่อย และเมื่อเราทดสอบก็ใช้ได้ง่าย โดยขณะที่เราปัสสาวะเราก็เอาที่ตรวจครรภ์แบบผ่านนี้ไปจ่อที่ปัสสาวะเราออกมาเลยครับ  ที่ผมบอกว่าสะดวกเพราะว่าเราไม่ต้องเอาถาดหรือถ้วยอะไรเก็บปัสสาวะเพื่อไปตรวจอีกครั้ง

รูปตัวอย่างที่ตรวจครรภ์แบบผ่าน

   สิ่งที่ท่านจะพบหลังจากการแกะชุดตรวจตั้งครรภ์ก็คือ
-    คู่มือ (ควรอ่านและทำความเข้าใจก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง)
-    ชุดตรวจตั้งครรภ์ที่บรรจุอยู่ในซองพลาสติก เพื่อกันความชื้น ควรแกะออกมาทดสอบเมื่อพร้อมเท่านั้นไม่ควรแกะทิ้งไว้นานๆสรุปสุดท้าย  ที่กล่าวมาทั้งหมดคือวิธีการทดสอบแบบคราวๆเพื่อให้ท่านอ่านและสามารถนึกภาพตามได้และทราบถึงวิธีการในขั้นต้น  เพราะวิธีการแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันออกไป  เช่นเวลาในการรอผลทดสอบ  จำนวนหยดของปัสสาวะที่ให้หยดลงแผ่นทดสอบ เป็นต้น   ถ้าหากทำการทดสอบการตั้งครรภ์จริงๆ   กรุณาอ่านคู่มือและทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการใช้งานด้วยทุกครั้ง